แนวโน้มเทคโนโลยีปี 2016
ด้าน Server Security


วิธีการที่จะรักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปใช้การทำงานแบบเสมือน และ/หรือทำงานบนระบบคลาวด์ - องค์กรจำเป็นต้องมีโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยที่สามารถตอบสนองความต้องการ ที่ทันสมัย ​​รวมถึงออกแบบมาเพื่อให้รองรับการทำงานไฮบริดได้อย่างไร้รอยต่อด้วย

ในบทความล่าสุด Server Security : ยุค"เวอร์ชัวไรเซชั่น" และยุค "แห่งคลาวด์" ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จากไอดีซี ได้ระบุแนวโน้มเทคโนโลยีที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์ เช่นเดียวกับความต้องการเพื่อนำมาปรับใช้รักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ ทั่วทั้งศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิม และสภาพแวดล้อมคลาวด์ และ/หรือแบบไฮบริด

IDC_Logo2-590x188.png


“When choosing a security solution, today’s enterprises are looking for comprehensive security capabilities that address all of their critical issues,” says Chris Christiansen, program vice president, security products and services, IDC. “Working with the trusted leader in server security is always a good choice – and Trend Micro has led the server security market for six years in a row.”