Zarejestruj się teraz, aby odebrać ten bezpłatny
raport firmy Gartner® w
swojej skrzynce pocztowej

Badanie firmy Gartner: Przewodnik na 2019 r. po rynku dla platform ochrony obciążeń w chmurze.

Dowiedz się więcej na temat tego rynku i poznaj kluczowe zalecenia firmy Gartner dotyczące zapewniania najlepszej ochrony obciążeń w chmurze 

Zarejestruj się teraz, a dokument Przewodnik firmy Gartner na 2019 r. po rynku dla platform ochrony obciążeń w chmurze zostanie wysłany na podany adres e-mail. 

Uzyskasz następujące informacje:  

 • Wgląd w unikatowe potrzeby związane z bezpieczeństwem środowisk chmurowych
 • Rozwiązania oferowane przez wielu dostawców w celu zaspokojenia tych potrzeb
 • Wyzwania związane z bezpieczeństwem dotyczące prowadzenia hybrydowych centrów danych

 Ten raport nie tylko ułatwi Ci wybór najlepszej platformy dla Twojej organizacji, ale wskaże także mocne i słabe strony ochrony procesów roboczych w chmurze.

Uzyskaj dostęp do pełnej oceny firmy Trend Micro pod kątem „Przewodnika firmy Gartner po rynku dla platform ochrony obciążeń w chmurze” i dowiedz się więcej.

Firma Trend Micro dokłada wszelkich starań, aby spełnić wszystkie z ośmiu wymagań dotyczących podstawowych funkcji ochrony obciążeń w chmurze hybrydowej:

Jako globalny lider w dziedzinie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa firma Trend Micro dostarcza kompleksowe funkcje ochrony obciążeń serwerów, obsługujące wiele systemów operacyjnych i zintegrowane z rozwiązaniami czołowych dostawców infrastruktury, takich jak AWS, Google Cloud, Microsoft® Azure™ i VMware®, a także rozwiązania związane z bezpieczeństwem całego cyklu życia kontenerów w środowiskach procesów budowy i wykonawczych, w tym Docker, Kubernetes i OpenShift. 

 • Zarządzanie zwiększaniem bezpieczeństwa, konfiguracją i lukami w zabezpieczeniach
 • Zapory sieciowe, widoczność i mikrosegmentacja
 • Gwarancja integralności systemu
 • Kontrola aplikacji i umieszczanie ich na białej liście
 • Zapobieganie wykorzystywaniu luk w zabezpieczeniach i ochrona pamięci
 • Wykrywanie ataków w punktach końcowych i reagowanie na nie (EDR) w przypadku obciążeń serwerów, monitorowanie zachowań, wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie
 • Host oprogramowania IPS z ochroną luk w oprogramowaniu
 • Skanowanie w celu wykrywania złośliwego oprogramowania 

W przypadku oceny rozwiązań do ochrony obciążeń w chmurze firma Gartner sugeruje również wzięcie pod uwagę dodatkowych kryteriów podczas oceny dostawców. Firma Trend Micro spełnia 21 z 25 kryteriów oceny, takich jak:

 • Obsługa kontenerów
 • Integracja społeczności i udostępnianie wykrytych informacji
 • Lokalna integracja ze środowiskami VMware
 • Natywna integracja z instrumentarium CI/CD
 • Licencja według obciążenia serwera systemu operacyjnego

 Firma Gartner analizuje również wiele trendów rynkowych, które wpływają na rozwój i wdrażanie ofert dotyczących ochrony obciążeń w chmurze. Firma Trend Micro bierze pod uwagę te główne trendy rynkowe i działa zgodnie z nimi dzięki następującym elementom:

 • Zapewnianie wielu zabezpieczeń działających na hostach oraz płynnej integracji z wiodącymi środowiskami
 • Zapewnianie zaawansowanego oprogramowania IPS zainstalowanego na hoście oraz kontroli ruchu
 • Przyspieszenie procesu wykrywania serwera i reakcji dzięki funkcjom zoptymalizowanym pod kątem procesów roboczych
 • Ochrona środowiska procesu budowy oprogramowania dzięki zaawansowanemu skanowaniu obrazów pod kątem wykrywania złośliwego oprogramowania, luk w zabezpieczeniu, wpisów tajnych, otwartych wskaźników włamania (IOC) i niezgodnych treści.
 • Ochrona pełnego cyklu życia architektur aplikacji opartych na kontenerach