Trend Micro

Przetestuj Trend Micro Vision One™

Specjalnie skonstruowana platforma ochrony przed zagrożeniami,
której możliwości wykraczają poza inne rozwiązania XDR

Wypełnij formularz, aby rozpocząć

Zapoznaj się z rozwiązaniem Trend Micro Vision One w wirtualnym, wstępnie skonfigurowanym laboratorium. Test rozpocznie się automatycznie po wypełnieniu formularza. Informacje o Trend Micro Vision One

Black-Circle-Check.png
Zaawansowane funkcje rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR) do gromadzenia i korelowania szczegółowych danych o aktywności w wielu warstwach — poczcie elektronicznej, stacjach pracowników, serwerach i sieciach
Black-Circle-Check.png Ulepszone analizy na potrzeby wykrywania zdarzeń, które same w sobie mogą wydawać się mało istotne, ale szybko stają się cennymi wskaźnikami naruszenia bezpieczeństwa (IoC)
Black-Circle-Check.png Wydajne narzędzia reagowania, które pozwalają zespołom ds. bezpieczeństwa na szybkie ograniczanie skutków zagrożeń

Przewijaj dalej, aby dowiedzieć się więcej:

  • Jak to działa?
  • Podczas testowania
  • Po zakończeniu testowania

Wymagania wstępne: Upewnij się, że używasz przeglądarki Google Chrome™, Firefox, Safari lub najnowszej wersji Microsoft Edge (79 lub nowszej). Test rozpocznie się automatycznie po wypełnieniu formularza.


Trend Micro dba o Twoją prywatność. Trend Micro dba o Twoją prywatność.

Jak to działa? 

Co kilka godzin konsola internetowa jest zasilana danymi, które pozwalają bardziej szczegółowo poznać możliwość rozwiązania.

To środowisko jest współużytkowane. Aby uniknąć niezamierzonych zmian, które wpłyną na innych użytkowników, pamiętaj, że niektóre funkcje produktu i wybrane strony nie są dostępne (na przykład licencja produktu i resetowanie hasła). W przypadku próby ich otwarcia może zostać wyświetlona pusta strona.

Jeśli chcesz zobaczyć w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną lub przygotować własny scenariusz, skontaktuj się z nami.

Podczas testowania:

Limit korzystania wynosi jedną godzinę. W tym czasie możesz:

  • wypróbować produkt
  • skontaktować się z nami
  • ocenić swoje doświadczenia


Po zakończeniu testowania:

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu dzięki dodatkowym materiałom, które od nas otrzymasz. Zachęcamy również do wypróbowania innych produktów. 

After the test drive:

The web console is pre-loaded with data every few hours to enrich your experience. This is a shared environment. To avoid unintended changes impacting other users, please note that some product features and selected pages are not accessible (for example, product license and password reset), and in these instances you may see a blank page. If you would like to experience a fully featured demo or build a custom scenario, please contact us.